NABÍDKA SLUŽEB 

Dobrý den,
dovolujeme si Vám představit nabídku portrétního foto-studia fotografa Karla Kosobuda.

PORTRÉT – nabízíme vám zhotovení portrétu pro různé příležitosti. Portrét jako dárek Vašim blízkým, portrét jako součást Vašeho CV, portrét Váš a Vašich zaměstnanců jako prezentace Vaši společnosti na internetu, nebo jako prezentace vytváření nabídek a nebo, jako součást tiskové zprávy. Existuje mnoho způsobu využití dobře udělaného portrétu, byť by se jednalo jen o portrét vytvořený na památku.

REPORTÁŽE – informujte své známe, ale i širokou veřejnost o Vámi pořádaných akcích a jiných marketingových aktivitách. Rádi Vám nafotíme Vaše firemní večírky, Vaše setkání s klienty, Vaše festivaly, Vaše výstavy a Vaše reportáže z Vašich akcí. Kontaktujte nás! Rádi s Vámi dohodneme podrobnosti naší spolupráce.

REKLAMA – základem každé dobré tištěné reklamy je dobrá fotografie, která bezezbytku splňuje všechny Vaše potřeby a požadavky. Kontaktujte nás! Rádi s Vámi tyto fotografie vytvoříme.

SVATBY – zhotovíme Vám reportážní fotografie z vaší svatby, včetně té stříbrné či zlaté. Nebo pro Vás nafotíme křtiny Vašich děti. Kontaktujte nás! Rádi s Vámi dohodneme podrobnosti naší spolupráce.

KALENDÁŘ NA PŘÍŠTÍ ROK JAKO DÁREK – soubor třinácti Vašich fotografii dle vašeho námětu vytištěné na kvalitním papíře a svázané do podoby nástěnného kalendáře. Existuje snad jiný lepší dárek pro lidi, kteří Vás mají rádi? Kontaktujte nás! Rádi s Vámi domluvíme podrobnosti naší spolupráce.

FASHION – potřebujete nafotit Vaši novou módní kolekci, potřebujete nafotit základní modelingové set karty pro Vaši prezentaci, potřebujete nafotit módní přehlídku – kontaktujte nás! Rádi s Vámi dohodneme podrobnosti naší spoluprace.

OSTATNÍ – potřebujete nafotit interiér nebo exteriér své provozovny, nebo fotografie Vašich výrobků umístnit na internet? Kontaktujte nás! Rádi pro Vás takovéto fotografie vytvoříme.

Je mnoho způsobů užití fotografií. Výše jsme Vám představili jen některé z nich. Pokud budete chtít cokoli nafotit, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Na všech, tedy i cenových podmínkách se s Vámi osobně dohodneme. Kontaktujte Nás prosím!


AJ verze

Dear Sir or Madam, please let us present you the offer of the portrait photo atelier of the photographer Karel Kosobud.

PORTRAIT - we offer portraits for various occassions. Portraits as a present for your family and friends, portait as a part of your CV, portrait of you and your employees as part of internet presentation of your company or portrait for presentations or media releases. There are many uses for a well-done portrait, not talking about the fact that a nice portrait is an excellent memory.

FASHION - do you need photos of your new collection, do you need modelling book for your presentation, do you need photos from your fashion show? Do not hesitate to contact us! We will gladly discuss with you the details of our cooperation.

PUBLICITY - inform your friends, clients or public about your business or marketing events. We would be glad to make a photo reportage from your business parties, client meetings, festivals, exhibitions and other events. Please contact us! We will gladly discuss with you the details of our cooperation.

ADVERTISMENT - the foundation of a good printed advertisment is a good photography which completely satisfies all your needs and requirements. Please contact us! We will happily make with you such photographies.

WEDDINGS - we will make for you photographies from you wedding, including silver or golden wedding. Or we will make photos from the baptism of your children. Please contact us! We will gladly discuss with you the details of our cooperation.

CALENDAR FOR NEXT YEAR AS A GIFT - set of thirteen photos according to your wish on a high quality paper bound together in a form of a calendar. Is there any better gift for people who liked you?Please contact us! We will gladly discuss with you the details of our cooperation.OTHERS - do you need to make photos of the interior or exterior of your company premises or present photos of your products on the internet? Please contact us, we will be happy to make such photos for you.

There are many ways how to use photography. We have above presented only some of them. If you need to make photos for whatever purpose, we would be happy to assist you. Please contact us and ask about our conditions and prices!

Kontaktní Informace / Contact Information:
Karel Kosobud
kadelac@seznam.cz
 

 

 

TISK FOTOGRAFIÍ