Karel Kosobud

CURRICULUM VITAE

... za mé začátky z fotografií může platonická láska. Ano před mnoha a mnoha lety, jsem byl tajně i netajně až po uši zamilován do jedné "bludičky", která mi jednou ukázala své fotografické pokusy ... a já jsem fotografii propadnul.

Má učednická léta poznamenali tři pánové, takové sudičky v rodě mužském, kdy první (fotograf Vladimír Adam Gdovin) mi řekl, něco na tom je, druhý (akademický malíř Rumen Sazdov), mi řekl, zajímavá kompozice a třetí (fotograf Jaroslav Slezák) mi řekl, jdi do toho.

Tovaryšská léta velmi výrazně poznamenala má "sestra-kamarádka", úžasná a velmi talentovaná fotografka Mia Mirrelli - www.miamirrelli.com, Michal řečený Xyour - xyour.deviantart.com a spousta dalších z webu www.fotopatracka.cz.

... a tovaryšská léta trvají dodnes. Pořád je co se učit.

Karel Kosobud

 

AJ verze

...for my beginnings with photography is responsible a platonic love. Yes, long long ago, I was both secretly and publicly in love with "fairy", who showed me her photography attempts... and I fell for photography.

My apprentice years were marked by three gentlemen, my Weird Brothers, first of the (photographer Vladimír Adam Gdovín) told me: there is something about it, the second (painter Rumen Sazdov) told me: what an interesting composition and the third one (photographer Jaroslav Slezák) told me: go for it.

My journeyman years were strongly influenced by my "sister-friend", wonderfully and extremely talented photographer Mia Mirrelli - www.miamirrelli.com, Michal nicknamed Xyour - xyour.deviantart.com and many others from the web www.fotopatracka.cz.

And my journeyman years last until now. There is always something to learn.

Karel Kosobud

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

REALIZOVANÉ VÝSTAVY:

Vinárna "U Jiřího" Praha 1 - ... "Karlovi Andělé" ... 2017 - autorská výstava

Bar Cafe - Národní třída - ..."mé ženy" ... 2010 - autorská výstava

Mungo bar Praha   - ... "mé ženy" ...  - 2010 - autorské výstava

Galerie u Pařížana - Vzpomínky na pražské kavárny - 2006 - jeden z mnoha autorů :-)

 

V případě Vašeho zájmu o naše služby nás prosím kontaktujte! Děkujeme 

Email:kadelac@seznam.cz